Compassionate Discipline for Schools /                Dissipline met Deernis vir Skole

   

COMPASSIONATE DISCIPLINE SCHOOL SYSTEM

Too often today the lack of discipline in a classroom means that valuable teaching does not take place.
We have worked with schools for the past 3 years and have established workshop methods whereby we identify and integrate values into the whole school community - learners, parents and teachers.
This sets a realistic standard of behaviour with rewards for continued 'above-and-beyond' behaviour and action plans where the bar is not met. 


The CDS online app helps the teachers to focus on teaching with very little administration effort to manage discipline.  Every misbehaviour is corrected consistently and quickly with the resultant report immediately available. 

When certain patterns arise and limits are exceeded in a category, positive action plans are formulated with parents and learners to address the origin issue and solve it.

So lets start building positive character traits into our future leaders today.  Fill in a contact request and we will contact you to discuss your school's requirements.

 

KWEEK DISSIPLINE MET DEERNIS SKOOLSTELSEL

Deesdae is dit nogal algemeen dat gebrek aan dissipline in die klaskamer daartoe lei dat waardevolle onderrig nie plaasvind nie. 


Ons het die afgelop 3 jaar saam met skole gewerk om 'n metodiek te ontwikkel om waardes te identifiseer en integreer in 'n skoolgemeenskap - leerders, ouers en onderwysers.  Dit stel 'n realistiese standaard vir gedrag met belonings vir volgehoue 'meer as verwagte' gedrag en aksieplanne waar die standaard nie bereik is nie.

Die KDDS aanlyntoepassing help leerkragte om op onderrig te fokus en met die minimum administrasie dissipline te bestuur.  Elke wangedrag word konsekwent en vinnig korrigeer en gedragsverslag is onmiddellik beskikbaar.

Wanneer sekere gedragspatrone vestig en limiete oorskry word, kan positiewe aksieplanne die oorsaakprobleem aanspreek en oplos.

So kom ons begin om positiewe karakter in ons toekomstige leerders in te bou vandag nog.  Vul asb 'n kontakversoek en en ons sal jou skakel met meer besonderhede om jou skool se behoeftes aan te spreek.

 

Kweek Dissipline met Deernis Skoolstelsel

soos uiteengesit in Kweek Dissipline met Deernis van Hettie Brittz