Support for educators / Ondersteuning vir opvoeders

    


COMPASSIONATE DISCIPLINE SCHOOL SYSTEM

CDS is a practical framework to build a healthy and positive culture with open communication between teachers, parents and learners where we can transform character and values.


We meet the school where they are at and support them in the area(s) they need most, whether it be teacher team building, learner leadership training (all learners have leadership areas because the task determines the leader), parent talks on difficult topics and a computer discipline system to record behavior patterns and suggest correction outcomes.  


Our greatest desire is to equip thinking, active educators, both teachers and parents, to courageously take on the difficult challenges associated with education and discipline.  Come walk down the road with us to a bright future!

KWEEK DISSIPLINE MET DEERNIS SKOOLSTELSEL

KDDS is 'n praktiese raamwerk om 'n gesonde en positiewe kultuur te bou met oop kommunikasie tussen onderwysers, ouers en leerders sodat ons karakter en waardes kan transformeer.  


Ons ontmoet die skool waar hulle is en ondersteun in die areas wat dit die meeste nodig het, soos bv. onderwyserspanbou, leerderleierskapwerkswinkels (alle leerders het leier-areas aangesien die tipe taak die tipe leier benodig), ouerskappraatjies oor moeilike onderwerpe en 'n rekenaar dissiplinestelsel wat gedragspatrone byhou en korreksies vir elke wangedrag voorstel.  


Ons grootste begeerte is om denkende, aktiewe opvoeders - ouers en onderwysers - toe te rus wat die welsyn van gesinne en skole op die hart dra en bereid is om die moeilikste uitdagings daaraan verbonde moedig aan te pak.  Kom stap saam met ons die pad na 'n blink toekoms!


 

Kweek Dissipline met Deernis Skoolstelsel

soos uiteengesit in Kweek Dissipline met Deernis van Hettie Brittz


 


 


 


 

  

 

Contact Request / Kontak versoek

Click here to open contact request and we will contact you. / Klik hier om ons kontak vorm oop te maak en ons sal jou terug kontak

 

 

 

Book Workshop / Bespreek Werkswinkel

Click here to open booking form / Klik hier om ons besprekingsvorm oop te maak